Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

22.08.2017

e-Izba zaprasza do udziału w akcji Dzień Płatności Bezgotówkowych

Pod hasłem Warto bezgotówkowo w dniu 19 października tego roku będziemy szczególnie zachęcać kupujących i sprzedających do transakcji bezgotówkowych, prezentując korzyści dla każdej ze stron takich transakcji.

Więcej »

Akcję kierujemy głównie do konsumentów i akceptantów. Będziemy  informować o tym, że obrót bezgotówkowy to rozwiązania łatwe, bezpieczne, wygodne i efektywne ekonomicznie. Naszym celem jest zrównanie obrotu bezgotówkowego z gotówkowym, przekonanie wielu rodaków oraz firm i instytucji publicznych do zastępowania tradycyjnych form płatności nowoczesnymi instrumentami jak karty płatnicze i smartfony.

Dzień Płatności Bezgotówkowych organizuje  Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, w składzie której działa  także Izba Gospodarki Elektronicznej.

Dlatego zwracamy się do firm-członków Izby z propozycją ich aktywnego włączenia się do akcji Dzień Płatności Bezgotówkowych.

W praktyce pomiędzy 16 a 20 października br., partnerzy akcji przedstawią m.in. liczne informacje dotyczące obrotu bezgotówkowego, zorganizują spotkania edukacyjne, a nawet zaproponują korzystniejsze niż zazwyczaj warunki dotyczące posiadania i korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych, oferując np. bezpłatne dostawy za zakupione w tym okresie bezgotówkowo towary o określonej wartości.

Firmy-członków Izby Gospodarki Elektronicznej zainteresowane włączeniem się do akcji Dzień Płatności Bezgotówkowych zapraszamy do aktywnej współpracy w Komitecie Organizacyjnym Dnia Płatności Bezgotówkowych oraz zachęcamy do podejmowania własnej aktywności dotyczącej tej tematyki!

Służymy pomocą i radą po skontaktowaniu się z Liderem Grupy e-Płatności Sławomirem Cieślińskim (e-mail: medserv@ interia.pl, tel. 502111153)

Zwiń «
22.08.2017

VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017 pod patronatem e-Izby

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

Więcej »

VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017 Electronic Signature Interoperability Summit, 25-26 października 2017 r. , Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
commonsign.eu 
esig.imm.org.pl

Instytut Maszyn Matematycznych i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, siódmej już, imprezie poświęconej podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców
aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swojego pomysłu prosimy o pilny kontakt z organizatorem konferencji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego. Zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w teście do zgłaszania swoich aplikacji.

Ze względu na mnogość standardów oraz możliwości różnej ich implementacji wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku dostarczając niezależne i przekrojowe informacje o stanie podpisu elektronicznego w Polsce. Mimo, póki co, niesprzyjających okoliczności rynkowych jesteśmy nadal gotowi zainteresowanym firmom stwarzać warunki dla obiektywnych testów ich produktów, nagradzania najlepszych z nich i nagłaśniania uzyskanych wyników w celu ich popularyzowania.
Kierując się doświadczeniem nabytym w czasie organizacji poprzednich imprez, będziemy kontynuować formułę przeprowadzania testów polegającą na dostępie do nich w trybie ciągłym.

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji i testach prosimy o kontakt.

Biuro organizacyjne Medien Service

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | kama.milewska@apig.pl
GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793;
Tel/fax: +48 22 750 91 17

Zwiń «
22.08.2017

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017 pod patronatem e-Izby!

Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do Konferencji Central European Digital Payments Warsaw organizowanej, choć pod nową nazwą, ale już po raz dziesiąty. Zmiana nazwy Konferencji z Central European Electronic Card na obecną to świadectwo szybko zachodzących zmian w otaczającym nas świecie płatności – rzeczywistości coraz bardziej zdigitalizowanej, w której np. to płatności mobilne a nie karty płatnicze, nawet te z mikroprocesorami, są dziś nośnikami postępu i symbolami rewolucji FinTech.

Więcej »

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

6-7 grudnia 2017r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

Jest to już IV ( od 2001 r.) generacja tej konferencji. Ale niezmiennie jest ona w naszym kraju najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami oraz do wielu bezpośrednich spotkań.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności wiodącymi wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji jest kilka istotnych haseł-drogowskazów:
Commerce - Mobility – FinTech – RegTech – Identity - Security.

Nawiązując do ubiegłorocznego hasła przewodniego konferencji: Klient w centrum uwagi, w tym roku jej motyw przewodni to:- Płatności dla klientów wygodne jak nigdy.

Merytoryczny i frekwencyjny sukces Konferencji to w dużej mierze zasługa jej partnerów i patronów od lat aktywnie współpracujących przy tworzeniu jej programu.

Współorganizatorem dwóch ostatnich edycji Konferencji był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku z Konferencją związane są współpracą i honorowymi patronatami takie instytucje jak: Związek Banków Polskich i jego wyspecjalizowany organ - Rada Wydawców Kart Bankowych, Ministerstwo Gospodarki /Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Platynowym Sponsorem od pierwszej edycji Konferencji pozostaje Visa Europe.

Do udziału w tegorocznej Konferencji, poza uczestniczącymi w niej rokrocznie specjalistami, planujemy ponownie zaprosić reprezentację młodej generacji użytkowników nowoczesnych płatności: studentów uczelni ekonomicznych i młodych ludzi związanych z technologiami IT.

Wykaz planowanych głównych tematów tegorocznej Konferencji:
Podczas konferencji poruszone będą kwestie dotyczące m.in. następujących tematów:

„Płatności wygodne jak nigdy - przyszłość płatności kształtują ich użytkownicy”

„Program Paperless/Cashless w Polsce”

„Inteligentne płatności mobilne”

„Wyzwania omnichannel”

„Rozwój obrotu bezgotówkowego i społeczeństw bezgotówkowych”

„Big Data – szanse i zagrożenia”

„FinTech napędza rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Sztuczna inteligencja w zastosowaniach płatniczych”

„Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”

„Bezpieczeństwo płatności i zwalczanie oszustw”

„Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentykacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności”

„RegTech – polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Edukacja użytkowników systemów płatności”

„Nowoczesne płatności w rozwiązaniach Smart City oraz IoT”

„Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności” oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Central European Digital Payments .

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami promocji Państwa firmy podczas Konferencji poprzez:

 • sponsoring, patronat, partnerstwo
 • przedstawienie merytorycznej prezentacji
 • reklamę wizualną
 • stoisko informacyjne
 • organizację specjalistycznych warsztatów
 • inne własne pomysły

oraz do aktywnego udziału w Konferencji i współpracy przy jej organizacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie dotyczące np. rozszerzenia proponowanej tematyki Konferencji o kwestie Państwa interesujące.

Imprezy towarzyszące Konferencji

Konkurs na najlepsze polskie produkty Fintech i usługi kartowe

Podczas Polskiej Gali Digital Payments ( wcześniej „Polskiej Kartowej Gali”), organizowanej tradycyjnie wieczorem pierwszego dnia konferencji , odbędzie się finał przeprowadzonych w okresie wrzesień -październik 2017 r. rankingów na:

a/najpiękniejszą polską - kartę roku (warunek: wyemitowaną do 31 października 2017 r.)

b/ najbardziej innowacyjny produkt/instrument płatniczy roku w Polsce (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2017 r.)

c/ najlepszą aplikację płatniczą roku w Polsce (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2017 r.)

d/ najlepszy produkt lojalnościowy roku (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2017 r.)

e/ najlepszą reklamę bezgotówkowego instrumentu płatniczego i/lub obrotu bezgotówkowego wyemitowaną w polskich mediach (warunek: wyemitowaną po raz pierwszy do 31 października 2017 r.)

f/ najlepszy produkt/rozwiązanie bezgotówkowe w 2017 r. (warunek: wprowadzone w życie do 31 października 2016 r.)

g/ Konkurs na opracowanie naukowe roku dot. systemu płatniczego.Wszystkie w/w rankingi są prowadzone we współpracy z wybranymi mediami, z możliwością wysyłania odpowiednich kuponów konkursowych, w tym głosowania przez Internet itd. przez ludzi z branży. Pozwoli to w niektórych z w/w propozycji nagród wyłonić „nagrody publiczności” niezależne od nagród przyznanych przez fachowe jury powołane w tym celu przez Organizatorów Konferencji.

Więcej informacji o konkursach i Gali będzie wkrótce dostępnych na stronie www.kartowagala.pl

Premiera dziewiątego wydania Almanachu „ Polskie Karty 2018”

Podczas Konferencji CEDP 2017 ukaże się kolejne, dziewiąte już , wydanie Almanachu „Polskie Karty”, przygotowane na rok 2018, wydawnictwa będącego kompendium wiedzy o polskim rynku kartowym – instytucjach, firmach, ludziach i kartach w Polsce. Dotychczasowe wydania Almanachu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem branży dając jednocześnie zarówno firmom jak i osobomnzaangażowanym w rozwój branży kartowej w Polsce, jedyną w swoim rodzaju okazję do szerszego zaprezentowania się na polskim rynku. Więcej szczegółów na : www.cardsalmanach.eu.

Kontakt:
Sławomir Cieśliński , Medien Service
GSM: +48 502 111 153;
e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl; medserv@interia.pl

Kama Milewska, Agencja Promocji Inicjatyw Gospodarczych
GSM: +48 507 199 793;
e-mail: kama.milewska@apig.pl

Zwiń «
22.08.2017

Forum Cashless Poland pod patronatem e-Izby

18 października 2017r., „Polonia Palace Hotel” w Warszawie odbędzie się Forum Cashless Poland pod patronatem e-Izby: www.cashlessforumpoland.plRozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Więcej »

Cashless Poland.png

Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne, istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day” i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku chcemy nadać temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny - w tym celu powołujemy do życia specjalistyczne „Forum Cashless Poland”. Mamy nadzieję, że konferencje w tym cyklu staną się okazją dla corocznej wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

Wiodącym tematem tegorocznego Forum będzie „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

„Forum Cashless Poland” będzie jedną z imprez otwierających ogólnopolską akcję edukacyjną pod nazwą Dzień Płatności Bezgotówkowych. Fachowcom pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.
Wszystkie osoby, firmy i instytucje zainteresowane tematem zapraszamy do współpracy!

Biuro Organizacyjne Forum:
e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl | kama.milewska@apig.pl
GSM: +48 502 111 153, +48 507 199 793
Tel/fax: +48 22 750 91 17, +48 22 717 37 95

Cashless Poland Forum.png

Zwiń «
22.08.2017

Visa Partnerem Głównym Forum Gospodarki Cyfrowej!

Odliczanie do Forum Gospodarki Cyfrowej rozpoczęte! To największe wydarzenie e-Izby dedykowane przedsiębiorcom z sektora e-gospodarki. Z przyjemnością informujemy, że Visa jest Partnerem Głównym Forum!

Więcej »

Forum Gospodarki Cyfrowej to ważne wydarzenie i doskonała okazja do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem biznesu w czasach, gdy granice między np. handlem „w świecie fizycznym” i handlem „w świecie cyfrowym” coraz bardziej się zacierają. Rozwój e-handlu, czy szerzej: e-gospodarki jest bardzo ważny dla Visa – przewidujemy, że do 2020 r. płatności dokonywane za pomocą urządzeń mobilnych będą stanowiły ponad połowę wszystkich płatności Visa w Europie. Dlatego wdrażamy takie rozwiązania, jak tokenizacja, czy Visa Checkout upraszczające płatności internetowe i mobilne przy zachowaniu najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa, a rozwój innowacji w Polsce wesprzemy Inkubatorem Innowacji, który wkrótce rusza w Warszawie – mówi  Małgorzata Ciszecka, Visa.

Podczas Forum spotkają się międzynarodowi eksperci, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji, samorządów,  dzięki którym wydarzenie to stanie się miejscem wymiany informacji z zakresu wyzwań globalnej gospodarki cyfrowej oraz międzynarodowych trendów. Wśród gości specjalnych wystąpią: Europoseł Róża Thun Posłanka do Parlamentu Europejskiego, która przedstawi uczestnikom  wyzwania w międzynarodowej gospodarce cyfrowej, Kamila Kloc, Zastępca Szefa Gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa, która opowie o europejskich trendach w e-commerce oraz Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który omówi największe trendy w światowej e-medycynie.

Program Forum został podzielony na dwa bloki tematyczne:

 • BLOK I -  e-commerce - wyzwania i trendy
 • Blok II - e-medycyna - cyfryzacja w instytucjach medycznych

W każdym z bloków zaplanowano kilka paneli dyskusyjnych – m.in. dotyczący cyfryzacji regionalnej, transformacji cyfrowej z perspektywy prezesów przedsiębiorstw, e-commerce pod kątem legislacyjnym, bariery legislacyjne w e-medycynie, przyszłość e-medycyny – kluczowe rozwiązania.

Forum Gospodarki Cyfrowej będzie wypełnione debatami, prezentacjami i wystąpieniami ekspertów z Polski oraz z zagranicy, zwieńczone wieczorną galą, prestiżowego i znanego w branży, konkursu e-Commerce Polska awards 2017 oraz Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. Zarówno Forum jak i wieczorna Gala będą okazją do rozmów biznesowych, nieformalnych spotkań i owocnego networkingu.

Patroni medialni: Cashless.pl, Interaktywnie.com, CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Marketer +, Puls Medycyny, Pożyczkaportal.pl

Partnerzy główni: VISA , UPS , ORBA

Partner bloku: GetResponse

Partner: Europejskie Centrum Konsumenckie Polska

Partnerzy merytoryczni: Polskie Stowarzyszenie hl7, PharmaNET, Polska Izba Informatyki Medycznej

Zapraszamy do rejestracji już dziś: https://forumgc.pl/rejestracja

Zwiń «
22.08.2017

Zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy z eIzbą w Warszawie 29.08.17

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy jaki e-Izba organizuje wspólnie z Ambasadą Hiszpanii. Wieczór będzie inspiracją do wymiany know-how z zakresu cyfryzacji regionów. Jest także ważnym elementem pobudzania transgranicznej wymiany handlowej.

Więcej »
21.08.2017

e-Izba i Polska Izba Informatyki Medycznej nawiązały partnerstwo, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju polskiej e-Medycyny

Izba Gospodarki Elektronicznej nawiązuje kolejne partnerstwo na rzecz rozwoju e-medycyny w Polsce. Wspólnie z Polską Izbą Informatyki Medycznej będzie realizowała swoją misję rozwoju technologicznego medycyny oraz  niwelowania barier prawnych utrudniających ten rozwój.

Więcej »

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że do 2050 r. 37% obywateli UE będzie w wieku co najmniej 60 lat. Rozwój e-medycyny, a wraz z nim poprawa efektywności opieki zdrowotnej, obniżenie jej kosztów i większe udogodnienia dla pacjentów i personelu medycznego, to jeden z priorytetów silnej gospodarki i społeczeństwa cyfrowego i jeden z filarów aktywności naszej organizacji. Wierzę, że nawiązane partnerstwa e-Izby z czołowymi organizacjami z rynku e-zdrowia, w toku wspólnych działań przyspieszą proces efektywnego wykorzystania technologii w obszarze opieki zdrowotnej – mówi Patrycja Sass – Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Judycki_PSS.jpg

W Polsce właśnie rozpoczyna się rewolucja cyfrowa w medycynie. Już teraz niektórzy pacjenci nie dostają papierowego zwolnienia, bo jest rejestrowane elektronicznie w ZUS. W przyszłym roku pojawi się elektroniczna recepta i skierowanie, w kolejnych latach cała dokumentacja obowiązkowo zostanie przekształcona do wersji elektronicznej. PIIM, we współpracy z e-Izbą, działa na rzecz interoperacyjności i ułatwienia wdrożenia zmian w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich – mówi Tomasz Judycki – prezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

Izba Gospodarki Elektronicznej powołała w marcu dedykowaną grupę roboczą ds. e-Medycyny w swoich szeregach, która obecnie finalizuje prace nad listą barier prawnych w legislacji utrudniających rozwój tego sektora w Polsce. Znajdą się one w Księdze Niwelowania Barier, która zostanie opublikowana niebawem przez e-Izbę. Obecnie e-Izba współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem HL7, CSIOZ, ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET, z naukowcami, lekarzami oraz ekspertami prawnymi specjalizującymi się w sektorze e-zdrowia. W najbliższych planach jest również współpraca edukacyjna z CKP Uczelni Łazarskiego, która specjalizuje się w aktywności edukacyjnej z zakresu e-medycyny .

Organizacje planują wzajemne wsparcie dla swoich aktywności w zakresie rozwoju e-medycyny na polu:

 • Badawczym
 • Legislacyjnym
 • Marketingowym m.in. przy organizacji konkursu e-Commerce Polska awards w kategoriach dedykowanych e-medycynie:
 • Najbardziej cyfrowe apteki
 • Najbardziej cyfrowe centra medyczne
 • Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Polska Izba Informatyki Medycznej objęła także patronat nad Forum Gospodarki Cyfrowej, które odbędzie się 9 listopada w Warszawie. Jednym z filarów forum będzie blok poświęcony e-medycynie. Eksperci Izby wezmą udział także w programie konferencji.

Izba Gospodarki Elektronicznej to organizacja non profit aktywnie działająca na rzecz rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej, w tym obszaru związanego z e-medycyną.  Misją e-Izby, która reprezentuje dziś 200 podmiotów sektora cyfrowego, jest holistyczny rozwój gospodarki elektronicznej oraz kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa w tym pacjenta w celu wykorzystania zdobyczy technologii w poprawie komfortu życia Polaków.

Polska Izba Informatyki Medycznej  reprezentuje dostawców i użytkowników teleinformatyki medycznej, czyli przedsiębiorców, prowadzących działalność w branży informatyki medycznej oraz podmioty medyczne, które finansują i wdrażają systemy informatyczne. Główne zadania PIIM to opiniowanie zmian przepisów i strategii informatyzacji, tworzenie i promowanie otwartych standardów, architektur i technologii transmisji, składowania, prezentacji, analizy, udostępniania i ochrony danych w systemach informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia.

Zwiń «
17.08.2017

Rozpoczęło się głosowanie Internautów na sklepy zgłoszone w Konkursie e-Commerce Polska awards 2017 - w Kategorii „Najlepsza obsługa klienta”

13 sierpnia upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do V edycji Konkursu e-Commerce Polska awards 2017. Jak co roku w ramach Konkursu odbywa się głosowanie internautów na sklepy w kategorii “Najlepsza obsługa klienta”. W tegorocznej edycji głosowanie trwa od 17 sierpnia do 31 sierpnia

Więcej »

Każdy Uczestnik należący do Grupy Małych e-Sklepów lub Średnich i Dużych e-Sklepów, który dokona prawidłowego zgłoszenia i w związku z tym weźmie udział w Konkursie, będzie dodatkowo mógł wziąć udział w Kategorii „Najlepsza obsługa klienta”.

hee_ecomm_Awards2016_225x223_v1.png

Głosowanie Internautów jest podzielone na Grupę Małych e-Sklepów oraz Średnich i Dużych e-Sklepów. Każdy Internauta biorący udział w głosowaniu, może oddać jeden głos na jednego Uczestnika w każdej z Grup. Internauta wskazuje Uczestnika, którego strona i poziom obsługi klienta w całym procesie sprzedaży, są jego zdaniem najbardziej przyjazne.

Głosowanie Internautów odbywa się za pośrednictwem aplikacji udostępnionej Uczestnikom przez Organizatora. Każdy z Uczestników otrzymał drogą elektroniczną grafikę oraz unikalny link do zamieszczenia na swojej stronie.

Laureatem w tej Kategorii w każdej z Grup zostają Uczestnicy, którzy w swojej Grupie uzyskali największą liczbę głosów Internautów. Ogłoszenie Laureatów odbędzie się podczas Gali - 9 listopada w Warszawie.

Zachęcamy zatem wszystkie sklepy, które zgłosiły się do Konkursu e-Commerce Polska awards 2017 do aktywnego zaangażowania swoich klientów w głosowanie.

Zwiń «
17.08.2017

Pierwszy etap - zgłoszenia do Konkursu e-Commerce Polska awards 2017 - zamknięty

Izba Gospodarki Elektronicznej zakończyła etap zgłoszeń do Konkursu e-Commerce Polska awards 2017. W V edycji Konkursu wpłynęło więcej zgłoszeń niż w ubiegłym roku. Dużym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się nowe kategorie dla e-medycyny, e-usług oraz e-administracji.

Więcej »

Do 18 sierpnia trwa preselekcja zgłoszeń, która poprzedza głosowanie Jury. Nominowanych w poszczególnych kategoriach poznamy 19 września, a zwycięzców 9 listopada podczas uroczystej gali w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. W dniach 17 sierpnia - 31 sierpnia odbędzie się głosowanie internautów w kategorii "Najlepsza obsługa klienta" wśród zgłoszonych do Konkursu e-sklepów.

W tym roku liczba zgłoszeń do naszego Konkursu przekroczyła nasze oczekiwania. Rozszerzenie odbiorców Konkursu o nowe kategorie - e-medycyna, e-usługi i e-administracja, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, pokazało nam, że Konkurs e-Commerce Polska awards ma potencjał do wyznaczania standardów i nagradzania najlepszych na rynku całej gospodarki cyfrowej - podkreśla Patrycja Sass - Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

13 sierpnia upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji, która obejmuje 17 kategorii. Trwa ich preselekcja, po której do obrad przystąpi grono Jury składające się z reprezentantów  wiodących przedsiębiorstw gospodarki elektronicznej. Są to osoby, które na co dzień zajmują się rozwojem branży elektronicznej, doradzają oraz prowadzą biznes.

Jurorzy tegorocznej edycji e-Commerce Polska awards 2017:

w kategorii z zakresu brandingu:

 • Rafał Stępniewski
  Dyrektor Zarządzający, Rzetelna Grupa
 • Bartosz Kiełbiński
  Dyrektor Zarządzający, estoreMedia
 • Konrad Błazenek
  Dyrektor Zarządzający, Semahead
 • Kamil Wiszowaty
  Dyrektor Zarządzający, Valuemedia
 • Jakub Bielerzewski
  General Manager, Performics
 • Paweł Netczuk
  Wydawca mediarun.com | Konkurs Dyrektor Marketingu Roku

w kategorii z zakresu sprzedaży:

 • Justyna Skorupska
  Head of Business Consulting, e-point S.A
 • Łukasz Szymula
  Regional Director EE, Tradedoubler
 • Joanna Pieńkowska - Olczak
 • Country Manager, PayU S.A.
 • Zbigniew Nowicki
  Dyrektor Zarządzający, Bluerank
 • Adam Tomczak
  Prezes, X-Press Couriers
 • Małgorzata Ciszecka
  Senior Manager Regional Product & Market Development, Visa

 

w kategorii e-medycyna

 • Olgierd Porębski
  Partner zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria Porębski i Wspólnicy
 • Wojciech Górnik
  Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, CSIOZ
 • Małgorzata Gałązka - Sobotka
  Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

 

w kategorii e-administracja

 • Grzegorz Wójcik
  CEO, Autenti
 • prof. Dariusz Szostek
  Radca Prawny, Partner Zarządzający, Szostek_Bar i Partnerzy
 • Patrycja Staniszewska
  Prezes, Izba Gospodarki Elektronicznej

w kategorii e-usługi

 • Borys Skraba
  CEO, Bold Brand Agency
 • Roman Baluta
  CEO, ORBA
 • Maciej Ossowski
  Director of GetResponse Enterprise, GetResponse

 

w kategorii z sektora bankowego i ubezpieczeniowego

 • Sławomir Cieśliński
  CEO, MedienServices
 • Andrzej Poniński
  Prezes Zarządu, PONIP

Jurorzy będą oceniać sklepy za pomocą aplikacji online w skali od 0 do 5. Nominacje zostaną przyznane uczestnikom każdej kategorii, którzy uzyskają najwyższą sumaryczną liczbę punktów od Jurorów. W każdej kategorii nominację otrzyma maksymalnie 5 podmiotów. Laureatem zostanie ten spośród nominowanych uczestników (w danej kategorii), który uzyskał największą łączną liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów głos decydujący będzie miał Przewodniczący Jury. Nominowanych w Konkursie poznamy 19 września.

Tegorocznych zwycięzców e-Commerce Polska awards poznamy 9 listopada podczas Gali wręczenia Nagród, która odbędzie się w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.

Harmonogram Konkursu:

a) Etap I ( 26.05 - 13.08 ) – zgłoszenia Uczestników,

b) Etap II ( 16.08 - 18.08 ) – preselekcja zgłoszeń,

c) Etap III ( 21.08 - 30.08 ) – głosowanie Członków Jury: ocena Uczestników przez Członków Jury w poszczególnych Kategoriach Konkursu poszczególnych w Grupach,

d) Etap IV ( 04.09 - 14.09 ) – audyt wyników Konkursu,

e) Etap V (19.09) - ogłoszenie na Stronie Konkursu listy Nominowanych Uczestników w poszczególnych Kategoriach Konkursu w każdej Grupie,

f) Etap VI (09.11.2017 r.) – Gala.

2. Głosowanie Internautów w Kategorii „Najlepsza obsługa klienta” przeprowadzone będzie w okresie od 17.08 - 31.08

Partner Główny Konkursu: ORBA

Partnerzy Kategorii:

Getresponse - Partner Kategorii “Innowacje cyfrowe dla e-usług”

Przelewy24 - Partner Kategorii “Strona roku”

Visa  - Partner Kategorii “Innowacja Roku”

Bluerank - Partner Kategorii “Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej”

Mobile Institute - Partner Kategorii “Mobilny design roku”

Patroni medialni: Marketer+, Cashless.pl,  CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Gazeta Ubezpieczniowa, Interaktywnie.com , Puls Medycyny, Pożyczkaportal.pl

Patroni merytoryczni: Polskie Stowarzyszenie HL7, PharmaNET oraz Polska Izba Informatyki Medycznej

Link do strony Konkursu: http://ecpawards.pl

Zwiń «
16.08.2017

Zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy z eIzbą w Warszawie 29.08.17

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy jaki e-Izba organizuje wspólnie z Ambasadą Hiszpanii. Wieczór będzie inspiracją do wymiany know-how z zakresu cyfryzacji regionów. Jest także ważnym elementem pobudzania transgranicznej wymiany handlowej.

Więcej »
11.08.2017

e-Commerce Polska awards 2017 - REJESTRACJA DO KONKURSU DO 13.08.2017

e-Commerce Polska awards - to doroczny, uznany przez branżę cyfrową konkurs, którego celem jest nagradzanie podmiotów gospodarki cyfrowej, które w sposób najlepszy i najszybszy dostosowują się do zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 sierpnia 2017 roku.

Więcej »

Forum_600X400.jpg

Po etapie zgłoszeń wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez jury składające się z grona ekspertów praktyków wybranych do poszczególnych kategorii Konkursu. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie  opublikowana 19 września, a ogłoszenie laureatów odbędzie się 9 listopada podczas uroczystej Gali w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.

 

Jak się zgłosić do konkursu:

I. Wybierz kategorie do której chcesz się zgłosić:

Dla e-sklepów:

z zakresu brandingu:

1.Innowacja roku

2.Pomysł promocyjny

3.Design Roku

4.Mobilny design roku

z zakresu sprzedaży:

5.Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży

6.Strona Roku

7.Przełamanie Nieufności

8.m-Commerce

9.Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej

Dla banków i ubezpieczycieli:

10.Najbardziej cyfrowy bank

11.Najbardziej cyfrowy ubezpieczyciel

Dla e-medycyny:

12.Najbardziej cyfrowe apteki

13.Najbardziej cyfrowe centra medyczne

14.Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Dla e-administracji:

15.Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla administracji

16. Najbardziej innowacyjny system miejski

Dla dostawców e-usług:

17. Innowacje cyfrowe dla e-usług

 

II. Do 13 sierpnia 2017 r. wypełnij formularz zgłoszenia na http://ecpawards.pl/zglos i opisz dlaczego wybrałeś tą kategorie. E-sklepy mogą zgłosić się maksymalnie w 3 kategoriach. Pozostałe branże w jednej dedykowanej dla siebie.

III. Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia na maila

 

Ważne daty e-Commerce Polska awards 2017:

 • Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 26 maja - 13 sierpnia 2017 r.
 • Ogłoszenie nominacji: 19 września 2017
 • Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 listopada 2017 r.

JURY

Kapituła Konkursu e-Commerce Polska awards to grono profesjonalistów praktyków w branży gospodarki cyfrowej. Tradycyjnie sklepy będą też oceniane przez e-konsumentów w głosowaniu na najlepszą obsługę klienta. Szczegóły związane z głosowaniem znajdują się w Regulaminie konkursu.

GALA KONKURSU

Tradycyjnie rozdanie nagród e-Commerce Polska awards odbędzie się podczas uroczystej Gali. W tym roku wręczenie nagród będzie miało miejsce 9 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. Gala e-Commerce Polska awards wpisała się już na dobre w kalendarz najważniejszych branżowych wydarzeń. Jak co roku będzie w niej uczestniczyć około 200 przedstawicieli branży cyfrowej, świętując sukces laureatów.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdą Państwo na stronie: ecpawards.pl

Partner Główny: ORBA

Partnerzy Kategorii:

 • Getresponse - Partner Kategorii “Innowacje cyfrowe dla e-usług”
 • Przelewy24 - Partner Kategorii “Strona roku”
 • Visa  - Partner Kategorii “Innowacja Roku”

Patroni medialni: Marketer+, Cashless.pl,  CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Interaktywnie.com, Puls Medycyny, Pożyczkaportal.pl

Zwiń «
10.08.2017

Rosną wydatki e-commerce na reklamę, Bon Prix na czele. Analiza domu mediowego Codemedia, członka e-Izby

Wydatki mediowe branży e-commerce wyniosły w pierwszej połowie 2017 roku ponad 100,3 mln zł, o 8% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku – wynika z analizy domu mediowego Codemedia. Pozycję lidera otrzymał sklep internetowy Bon Prix, który zwiększył wydatki na reklamę aż o 67% w porównaniu rok do roku. Na podium uplasował się także Naspers Classifieds – właściciel takich serwisów jak OLX.pl, otodom.pl i otomoto.pl. Reklamodawcy z sektora e-commerce w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku najwięcej przeznaczyli na promocję w Internecie - ponad 65,8 mln zł.

Więcej »

Kategorie

Najwięcej na promocję w sektorze e-commerce przeznaczają reklamodawcy z kategorii sklepy internetowe, w pierwszej połowie 2017 roku ich udział wyniósł 73%. Kolejne miejsca zajmują: serwisy ogłoszeniowe (10%), aukcje i narzędzia aukcyjne (6%), porównywarki cen (5%) i pasaże handlowe (5%). W porównaniu do pierwszej połowy 2016 roku, w analizowanym okresie sklepy internetowe zanotowały wzrost wydatków na reklamę o 17%, więcej – o 73% - przeznaczyły na promocję także pasaże handlowe. Spadły natomiast inwestycje w reklamę serwisów ogłoszeniowych, aukcji i narzędzi aukcyjnych i porównywarek cen, odpowiednio o 4%, 32% i 37%.

W rezultacie, w tym roku zwiększył się udział w wydatkach sklepów internetowych – o 6 punktów procentowych i pasaży handlowych – o 2 punkty procentowe. Spadek zanotowały natomiast serwisy ogłoszeniowe (o 1 punkt procentowy), aukcje i narzędzia aukcyjne (o 4 punkty procentowe) i porównywarki cen (o 3 punkty procentowe).

Codemedia_wydatki_reklamowe_e-commerce_H1_2017_podzial_na_kategorie.png

Reklamodawcy

W czołówce ecommerców, które w pierwszej połowie 2017 roku wydały najwięcej na promocję znalazły się głównie sklepy internetowe, w TOP 10 uplasowało się ich aż siedem. Liderem sektora pod względem wydatków mediowych jest Bon Prix, który tylko w pierwszej połowie tego roku zainwestował w promocję 7,2 mln zł. Tuż za nim znalazły się Naspers Classifieds (przedstawiciel kategorii serwisy ogłoszeniowe) z wydatkami na poziomie 6 mln zł oraz Grupa Allegro (zaliczana do kategorii aukcje i narzędzia aukcyjne), która zainwestowała ponad 5 mln zł. Obaj reklamodawcy zmniejszyli wydatki mediowe w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku, odpowiednio o 4% i 64%. Wydatki sektora e-commerce z roku na rok rozkładają się na coraz więcej reklamodawców. W pierwszej połowie tego roku TOP 10 największych ecommerców odpowiadało za 43% wszystkich inwestycji sektora w promocję. W poprzednim roku odsetek ten wyniósł 60%, a dwa lata wcześniej aż 68%. Wiąże się to z rozwojem branży e-commerce oraz tym, że coraz chętniej robimy zakupy w sieci i reklamodawcy chcą skłonić nas do skorzystania z właśnie ich oferty – mówi Anna Lipińska, Group Account Director z domu mediowego Codemedia.

Wśród dziesięciu największych reklamodawców znaleźli się także: Eobuwie.pl, Zalando, Tchibo, Grupa Okazje (właściciel m.in. porównywarki cen Okazje.info), Allani, Wearco (do którego należy e-sklep Answear.com), TM Tomasz Filipiak (właściciel m.in. sklepu internetowego Militaria.pl). Jak pokazuje raport „E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” Polacy bardzo chętnie kupują w Internecie odzież oraz akcesoria i dodatki. To właśnie na ich promocję reklamodawcy z branży e-commerce wydali w pierwszej połowie 2017 roku najwięcej – ponad 35,1 mln zł, co stanowi 48% inwestycji w reklamę całej kategorii sklepy internetowe.

Media

Codemedia_wydatki_reklamowe_e-commerce_H1_2017_podzial_na_media.png

Najczęściej wybieranym medium przez reklamodawców z branży e-commerce w okresie
od stycznia do czerwca 2017 roku był Internet – 66%, który zwiększył swój udział w media miksie o 6 punktów procentowych. Na drugim miejscu uplasowała się telewizja (12%), a na trzecim magazyny (9%). Oba zmniejszyły swoje udziały w media miksie, odpowiednio o 8 i 3 punkty procentowe w porównaniu rok do roku. Kolejne
pozycje zajęły: radio (5%), outdoor (5%), gazety (2%) i kina (1%).
Dla ecommerców Internet jest naturalnym środowiskiem reklamowym, to jego użytkownicy są klientami e-sklepów. Lider sektora – Bon Prix – zdecydowanie postawił w pierwszej połowie tego roku na promocję w Internecie. Przeznaczył na nią prawie cały budżet mediowy – 96%. Pozostałe 4% zainwestował w reklamę radiową. Plasujący się za nim Naspers Classifieds także skoncentrował się na Internecie – na promocję w nim przeznaczył 78% wydatków – mówi Anna Lipińska, Group Account Director z domu mediowego Codemedia. W TOP 10 najchętniej wybieranych mediów przez reklamodawców z branży e-commerce w pierwszej połowie 2017 roku znalazły się: Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, OLX.pl, Polsat, Plejada.pl, TVN, Fakt.pl, Demotywatory.pl, Pudelek.pl.
Analiza została przygotowana przez dom mediowy Codemedia na podstawie unettowionych danych Kantar Media.

Zwiń «
09.08.2017

e-Izba i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET nawiązały partnerstwo, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju polskiej e-Medycyny

Izba Gospodarki Elektronicznej aktywnie działa na rzecz rozwoju e-Medycyny w Polsce w tym niwelowania barier legislacyjnych utrudniających ten rozwój. Po podpisanym w lipcu porozumieniu o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem HL7, teraz nawiązała partnerstwo ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Celem współpracy jest wzajemne wsparcie na rzecz rozwoju sektora  e-Medycyny i e-Zdrowia w Polsce.

Więcej »

Patrycja Staniszewska e-Izba i Marcin Piskorski PharmaNET.jpg

Na zdjęciu prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET,
Marcin Piskorski oraz prezes e-Izby, Patrycja Sass-Staniszewska
 
Izba Gospodarki Elektronicznej powołała w marcu dedykowaną grupę roboczą ds. e-Medycyny w swoich szeregach, która obecnie finalizuje prace nad listą barier prawnych w legislacji utrudniających rozwój tego sektora w Polsce. Znajdą się one w Księdze Niwelowania Barier, która zostanie opublikowana niebawem przez e-Izbę. Obecnie e-Izba współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem HL7, CSIOZ, naukowcami, lekarzami oraz ekspertami prawnymi specjalizującymi się w sektorze e-zdrowia. W najbliższych planach jest również współpraca edukacyjna z CKP Uczelni Łazarskiego, która specjalizuje się w aktywności edukacyjnej z zakresu e-medycyny .
 
Partnerstwo ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET to kolejny krok w realizowaniu celów naszej organizacji związanych ze wsparciem cyfryzacji sektora medycznego. - mówi Patrycja Sass – Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.
 
Reprezentujemy branżę skupiającą około 1/3 aptek w Polsce. Każdego miesiąca niesiemy pomoc i poradę farmaceutyczną milionom Polaków. Wierzymy, iż nasza wiedza i doświadczenie może stanowić wartość dodaną przy wypracowywaniu kierunków zmian w polskim systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie polityki lekowej – informuje Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.
 
Organizacje planują wzajemne wsparcie dla swoich aktywności w zakresie rozwoju e-medycyny na polu:
 • Badawczym
 • Legislacyjnym
 • Edukacyjnym m.in. przy Forum Gospodarki Cyfrowej, podczas którego w jednym z paneli dyskusyjnych w bloku e-Medycyna udział weźmie Marcin Piskorski, Prezes PharmaNET
 • Marketingowym m.in. przy organizacji konkursu e-Commerce Polska awards w kategoriach dedykowanych e-medycynie:
  • Najbardziej cyfrowe apteki
  • Najbardziej cyfrowe centra medyczne
  • Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Izba Gospodarki Elektronicznej to organizacja non profit aktywnie działająca na rzecz rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej, w tym obszaru związanego z e-medycyną.  Misją e-Izby, która reprezentuje dziś 200 podmiotów sektora cyfrowego, jest holistyczny rozwój gospodarki elektronicznej oraz kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa w tym pacjenta w celu wykorzystania zdobyczy technologii w poprawie komfortu życia Polaków.
 
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą największe i najdynamiczniejsze przedsiębiorstwa prowadzące działalność na detalicznym rynku farmaceutycznym w Polsce, prowadzące działalność w postaci aptek stacjonarnych, jak i internetowych. Głównym celem ZPA PharmaNET jest konsolidacja środowiska aptek sieciowych i dbałość o rozwiązania prawne korzystne dla aptekarzy i pacjentów, zgodne z konstytucyjnym modelem społecznej gospodarki rynkowej.
 

 

Zwiń «
08.08.2017

E-Marketing. E-mail Marketing – nowy poradnik Izby Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej stale rozszerza własną bazę wiedzy cyfrowej otwartą dla wszystkich zainteresowanych, którą zasila  m.in. raportami i poradnikami. Najnowsze opracowanie ekspertów e-Izby dotyczy kluczowych aspektów związanych z e-marketingiem w e-commerce.  W planach e-Izba ma kolejne części poradnika m.in. z zakresu performance marketingu. 

 

Więcej »

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy e-mail marketingu jest prowadzenie komunikacji nieuwzględniającej personalizacji i segmentacji bazy. Każda osoba, której adres mailowy znajduje się w bazie Marketera otrzymuje wiadomość o tej samej zawartości. Warto pamiętać o tym, by przygotowywać osobiste wiadomości nawiązujące do historii użytkownika i jego preferencji. Z naszego doświadczenia wynika, że dobierając treści do potrzeb użytkownika mamy większą szansę wejść z nim interakcję niż przy informowaniu tylko ogólnie o nowościach i promocjach. Wskaźniki Open Rate oraz CTR rosną o 20-50%  - pisze na łamach poradnika – Magdalena Czachowska z Optimise.

Mając do dyspozycji dane z różnych źródeł oraz wizję przed oczami, z kim i w jaki sposób chcemy się komunikować, możemy podjąć się wielokanałowych działań, które realizujemy przez różne kanały. W tym przypadku istotne jest również utworzenie naszym klientom tzw. profili 360* mających na celu przypisanie im wszystkich informacji i typów danych, które na ich temat posiadamy. Dotyczy to również informacji zwrotnych od dostawców naszych rozwiązań w zakresie marketingu, ponieważ to w tym punkcie znajduje się kluczowa kwestia związana z redukcją kosztów naszych działań, jak i budowaniem pozytywnego wizerunku marki, unikając chaosu w komunikacji z klientami – Michał Wojciechowicz, Square Data

Aby móc mówić o konwersji z email marketingu, odbiorca musi najpierw otworzyć maila. Dlatego należy odpowiednio przygotować temat, nadawcę i preheader wiadomości. Aż 69% odbiorców oznacza mail jako SPAM tylko na podstawie tematu, stąd błędy w tych treściach mogą kategorycznie zmniejszyć konwersję z mailingu (Convince & Convert). Temat wiadomości powinien mówić, co znajduje się w treści maila lub zachęcać do otwarcia go. Badania FreshMaila wskazują, że krótki, dwuwyrazowy temat osiąga najwyższy wskaźnik Open Rate – Eliza Bzdoń, FreshMail.

Segmentacja i personalizacja to marketingowe „must do”. Odbiorców można podzielić na kilka charakterystycznych grup. Podstawowe segmenty, na które – zgodnie z cyklem życia klienta – można podzielić bazę , to klient potencjalny, nowy, obecny czy nieaktywny. Na podstawie kolejnych, zbieranych z czasem danych, możesz dodatkowo podzielić bazę w oparciu o informacje deklaratywne (np. wiek, płeć, imię, miejscowość) oraz behawioralne, dotyczące ich zainteresowań. W segmentacji bazy pomoże też analiza RFM, która pozwala określić, kiedy klient dokonał ostatniego zakupu, jak często dokonywał zakupów, czy też jaka jest całkowita wartość zamówień dokonanych przez danego klienta – Anita Wata, Optivo

Pamiętaj, aby doceniać siłę e-mail marketingu. W dalszym ciągu jest on, obok pozycjonowania oraz płatnych reklam, jednym z najskuteczniejszych oraz co ważne, najtańszych sposobów na promocję produktu, komunikację z Twoimi klientami i osiąganie celów biznesowych. Poprzez umiejętne połączenie wartościowych treści produktowych, wzbogaconych wiedzą ekspercką i nieoczekiwanymi prezentami dla Twoich odbiorców możesz osiągnąć znakomite wyniki. Jeżeli zadbasz o wysoką jakość e-mail marketingu, stosunkowo łatwo osiągniesz przewagę konkurencyjną i zbudujesz bazę lojalnych i ufających Twojej marce klientów – Przemysław Galadyk, Gospy.pl

Zidentyfikowanie różnych grup osób odwiedzających Twój e-sklep to podstawa, aby myśleć o zwiększeniu sprzedaży poprzez personalizację wizyt. Dobrze zaprojektowany sklep powinien uwzględniać potrzeby i oczekiwania nie wszystkich, ale głównych segmentów klientów, którzy go odwiedzają. Inaczej zachowują się odwiedzający w zależności od wieku, płci, intencji wizyty, a nawet asortymentu jaki chcą kupić. Dlatego należy inaczej projektować użyteczność sklepu z branży mody, a zupełnie inaczej z branży elektroniki – Piotr Oracz, Loopa.eu

Według danych pochodzących z Marketing Sherpa aż 79% tzw. MQL (marketing quali ed leads) nigdy nie konwertuje na sprzedaż. Aby odnieść sukces i zmienić użytkownika w Klienta musimy stworzyć dopasowane do niego automatyczne komunikaty. Należy więc zwrócić uwagę na dwa słowa klucze: „dopasowane” i „automatyczne”. Oto magia Lead Nurturingu. Dopasowana, gdyż powinna przynosić użytkownikowi korzyść. Musi trafiać w jego konkretne potrzeby. Automatyczna, ponieważ jest wysłana w odpowiednim czasie i kolejności. Wiadomości układamy w jeden lub więcej scenariuszy, które umiejscawiają użytkownika na ścieżce do konwersji – Bartłomiej Szpilski, Performics.

Jednym z najbardziej typowych sposobów na pozyskiwanie adresów e-mail potencjalnych klientów jest ich dobrowolne przekazanie przez odbiorców. Uzyskanie zgody na wysyłanie mailingu musi nastąpić zgodnie z określonymi zasadami. (…) Ważnym jest, by każda zgoda została udzielona w sposób wyraźny, jednoznaczny i dobrowolny, w związku z czym nie można jej zawrzeć w treści bądź dołączyć do umowy czy też regulaminu. Może być udzielona w formie checkbox-a bądź listy wyboru z zaznaczeniem odpowiedniej opcji: wyrażam/ nie wyrażam zgody na (...), przy zaznaczeniu, iż checkbox musi być domyślnie odznaczony, a sam odbiorca winien zaznaczyć właściwe pole wyboru  - Agata Kowalska, Anna Łanoszka, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy 

Legalne przetwarzanie danych wymaga również uwzględnienia wielu zasad o charakterze techniczno-organizacyjnym. Do takich należy obowiązek zgłoszenia zbioru GIODO, ale również obowiązek prawidłowego i adekwatnego do rodzaju danych i związanego z tym ryzyka zabezpieczenia danych. Poziomy (podstawowy, podwyższony i wysoki) bezpieczeństwa danych wyznaczają szczegółowe przepisy prawa, a zastosowanie jednego z nich zależy zwykle od charakteru prowadzonej działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek właściwego dokumentowania procesu przetwarzania. Obejmuje to w szczególności obowiązek wdrożenia w firmie dwóch podstawowych dokumentów: polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Ważne jest również przygotowanie stosownych, pisemnych upoważnień dla pracowników, którzy w firmie zajmują się przetwarzaniem danych – Tomasz Koellner, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Jeszcze parę lat temu strategia omnichannel dopiero raczkowała na polskim rynku. Nie było narzędzi, które skutecznie mogłyby ją wesprzeć. Na rynku nie było też wyszkolonych specjalistów do ich obsługi. Dziś prowadzenie biznesu bez wykorzystania omnichannel wykorzystując do tego intuicyjne systemy (takie jak SAREhub) może być równoznaczne z porażką i zamknięciem firmy. Dzięki wielokanałowości zyskujesz lojalnych klientów, twardą pozycję na rynku i rzeczywisty wzrost sprzedaży – Magdalena Niedobecka, Monika Wiśniowska, SARE.

E_Commerce_poradnik_okładka.jpg

Poradnik można pobrać ze strony e-Izby – LINK 

 

Zwiń «
08.08.2017

Konkurs na technologiczny startup - Start Jerusalem Competition 2017

Ambasada Izraela w Polsce ogłasza konkurs na technologiczny startup w ramach międzynarodowego projektu Start Jerusalem Competition 2017.  Konkurs będzie podzielony na dwie części: pierwsza część jest skierowana specjalnie do startupów założonych przez kobiety. Do drugiej części zapraszamy wszystkie startupy. 10 finalistów konkursu spotka w październiku w Warszawie. Nagrodą Główną jest 5-dniowa wizyta studyjna w Jerozolimie - jednym z wiodących ekosystemów innowacji technologicznych na świecie.

Więcej »

Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach innowacyjności na przykładzie izraelskich wzorców, organizowanych w ramach konkursu. Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy czekają do 27 sierpnia 2017!

Kwestionariusz konkursowy:

https://goo.gl/forms/bjHQy9l3ryi4teIa2

Szczegóły dotyczące konkursu:

http://embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2017/07-Start-Jerusalem-Competition-2017.aspx

 

Zwiń «
07.08.2017

e-Commerce Polska awards 2017 - REJESTRACJA DO KONKURSU DO 13.08.2017

e-Commerce Polska awards - to doroczny, uznany przez branżę cyfrową konkurs, którego celem jest nagradzanie podmiotów gospodarki cyfrowej, które w sposób najlepszy i najszybszy dostosowują się do zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 sierpnia 2017 roku.

Więcej »

Forum_600X400.jpg

Po etapie zgłoszeń wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez jury składające się z grona ekspertów praktyków wybranych do poszczególnych kategorii Konkursu. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie  opublikowana 19 września, a ogłoszenie laureatów odbędzie się 9 listopada podczas uroczystej Gali w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.

 

Jak się zgłosić do konkursu:

I. Wybierz kategorie do której chcesz się zgłosić:

Dla e-sklepów:

z zakresu brandingu:

1.Innowacja roku

2.Pomysł promocyjny

3.Design Roku

4.Mobilny design roku

z zakresu sprzedaży:

5.Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży

6.Strona Roku

7.Przełamanie Nieufności

8.m-Commerce

9.Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej

Dla banków i ubezpieczycieli:

10.Najbardziej cyfrowy bank

11.Najbardziej cyfrowy ubezpieczyciel

Dla e-medycyny:

12.Najbardziej cyfrowe apteki

13.Najbardziej cyfrowe centra medyczne

14.Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Dla e-administracji:

15.Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla administracji

16. Najbardziej innowacyjny system miejski

Dla dostawców e-usług:

17. Innowacje cyfrowe dla e-usług

 

II. Do 13 sierpnia 2017 r. wypełnij formularz zgłoszenia na http://ecpawards.pl/zglos i opisz dlaczego wybrałeś tą kategorie. E-sklepy mogą zgłosić się maksymalnie w 3 kategoriach. Pozostałe branże w jednej dedykowanej dla siebie.

III. Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia na maila

 

Ważne daty e-Commerce Polska awards 2017:

 • Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 26 maja - 13 sierpnia 2017 r.
 • Ogłoszenie nominacji: 19 września 2017
 • Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 listopada 2017 r.

JURY

Kapituła Konkursu e-Commerce Polska awards to grono profesjonalistów praktyków w branży gospodarki cyfrowej. Tradycyjnie sklepy będą też oceniane przez e-konsumentów w głosowaniu na najlepszą obsługę klienta. Szczegóły związane z głosowaniem znajdują się w Regulaminie konkursu.

GALA KONKURSU

Tradycyjnie rozdanie nagród e-Commerce Polska awards odbędzie się podczas uroczystej Gali. W tym roku wręczenie nagród będzie miało miejsce 9 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. Gala e-Commerce Polska awards wpisała się już na dobre w kalendarz najważniejszych branżowych wydarzeń. Jak co roku będzie w niej uczestniczyć około 200 przedstawicieli branży cyfrowej, świętując sukces laureatów.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdą Państwo na stronie: ecpawards.pl

Partner Główny: ORBA

Partnerzy Kategorii:

 • Getresponse - Partner Kategorii “Innowacje cyfrowe dla e-usług”
 • Przelewy24 - Partner Kategorii “Strona roku”
 • Visa  - Partner Kategorii “Innowacja Roku”

Patroni medialni: Marketer+, Cashless.pl,  CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Interaktywnie.com, Puls Medycyny, Pożyczkaportal.pl

Zwiń «
04.08.2017

Zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy z eIzbą w Warszawie 29.08.17

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Hiszpański Wieczór Cyfrowy jaki e-Izba organizuje wspólnie z Ambasadą Hiszpanii. Wieczór będzie inspiracją do wymiany know-how z zakresu cyfryzacji regionów. Jest także ważnym elementem pobudzania transgranicznej wymiany handlowej.

Więcej »
04.08.2017

Spotkanie Grupy Merytorycznej Edukacja i Promocja

03.08.17 o g.12:00 w restauracji Mojo Picon miało miejsce spotkanie Grupy Merytorycznej Edukacja i Promocja. Grupa opracowała poradnik e-Izby: e-Marketing. W najbliższym czasie grupa będzie pracowała nad kolejną częścią poradnika, która będzie poświęcona Performance Marketingowi. Na spotkaniu omówiona została akcja “Kupuję w Internecie”, nad którą będą trwały prace w najbliższym czasie. Członkowie grupy będą również brali udział w tworzeniu harmonogramu Szkoły Gospodarki Cyfrowej.

Więcej »
03.08.2017

W Tarnowie odbyła się Letnia Szkoła Gospodarki Cyfrowej.

W dniach 31.07 – 02.08.2017 grupa lokalnych przedsiębiorców z Tarnowa brała udział w organizowanych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej warsztatach Letniej Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie. Organizowane praktyczne szkolenia z zakresu cyfryzacji i wykorzystania nowoczesnych technologii do rozwoju i promocji firmy w Internecie odbywały się w ramach projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa #PRGC pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Głównymi partnerami wydarzenia było Miasto Tarnów oraz firma 3S Data Center & Telekomunikacja. 

Więcej »

W ramach praktycznych warsztatów grupa 25 przedsiębiorców z Tarnowa i okolic miała możliwość zapoznania się z interesującymi zagadnieniami, przygotowanymi w ramach wykładów i ćwiczeń.

Tematy pierwszego dnia warsztatów:

 • Dlaczego bez internetu Twój biznes nie ma szans?! Badania, trendy, perspektywy rozwoju e-handlu -  Robert Duda, Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Jaki musi być serwis internetowy aby sprzedawać? Standardy i trendy w budowie stron oraz sklepów internetowych - Tomasz Cymerman, Ideacto Sp. z o.o
 • Po co telefon w e-biznesie, czyli jak ogarnąć ruch telefoniczny od klientów - Kamil Bugaj, 3S Fibertech oraz Błażej Pawlik, ekspert usług głosowych 3S
 • Z chmur zejdźmy na ziemię – wykorzystanie usług chmurowych w biznesie - Marcin Baczyński, 3S Data Center

Podczas drugiego dnia warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:

 • jak wykorzystywać w praktyce potencjał optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych oraz reklamy w Google AdWords, w prezentacji Roberta Duda ze Spozycjonowani.pl - Certyfikowany Partner Google
 • jakie są skuteczne kanały promocji esklepu np. serwisy kuponowe, ratowanie koszyków, Retargeting, Content itd., w prezentacji Magdalena Czachowska z Optimise
 • jakie są typowe błędy w regulaminie e-sklepu i przekazach reklamowych oraz o pułapkach prawa autorskiego czyhającego na e-sklepy, z prelekcji Magdy Golonka z Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy z Krakowa.

Trzeci dzień warsztatów to kolejna dawka wiedzy i ćwiczenia praktyczne obejmujące następujące zagadnienia:

 • jak wykorzystać Facebooka do rozwoju lokalnego biznesu i e-commerce?
 • rola lokalnych serwisów internetowych w budowaniu wizerunku firmy.
 • jak mierzyć skuteczność naszych promocji w Internecie? Podstawy Google Analytics
 • co to jest marketing automation i omnichannel i jak to wykorzystać w rozwoju swojego lokalnego przedsiębiorstwa?

Prelegentami ostatniego dnia projektu byli Adam Misa z INTRO PR, Tomasz Jamrozik z Portal Tarnow.in, Katarzyna Górecka z SaveCart, Robert Duda ze Spozycjonowani.pl - Certyfikowany Google Partner.

Wierzymy, że zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności, przekazane podczas tych trzech dni wykładów i ćwiczeń Letniej Szkoły Gospodarki Cyfrowej, uświadomiły uczestnikom możliwości jakie daje Internet oraz pomogą w praktyce lokalnym przedsiębiorcom rozwinąć swój biznes. Kolejne zaś projekty zaplanowane przez e-Izbę, do realizacji we współpracy z Miastem w Tarnowie, wpiszą się doskonale w kalendarz lokalnych wydarzeń dla przedsiębiorców oraz przełożą się bezpośrednio na poziom kompetencji cyfrowych oraz konkurencyjność tego miasta. Warto także zauważyć wyjątkowe, na tle innych samorządów, zainteresowanie i zaangażowanie władz miasta oraz odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze pracowników lokalnej administracji w tematykę związaną z cyfryzacją, edukacją cyfrową oraz wysoką świadomość znaczenia kompetencji cyfrowych w budowaniu nowoczesnego i bogatego miasta – podsumował na koniec Robert Duda z Izby Gospodarki Elektronicznej.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali zaświadczenia ukończenia Letniej Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie.

Kolejne warsztaty zaplanowano w Tarnowie w październiku 2017 roku, a zainteresowani współpracą i edukacją przedsiębiorcy mogą spotkać się z przedstawicielami e-Izby co drugi poniedziałek podczas dyżuru w Tarnowie, w Strefie Przedsiębiorcy DESK przy ulicy Wałowej. 

 

Letnia SGC Tarnów Ideacto.png

Letnia SGC Tarnów Optimise.jpg

Letnia SGC Tarnów Uczestnicy.png

Zwiń «
02.08.2017

Bluerank Partnerem Kategorii „Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej“ w Konkursie e-Commerce Polska awards 2017!

Trwa etap zgłoszeń do 5 edycji Konkursu e-Commerce Polska awards organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w 17 kategoriach. Bluerank został Partnerem Kategorii „Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej“. Termin zgłoszeń upływa  13 sierpnia 2017 roku

Więcej »

Bycie partnerem e-Commerce Polska Awards to dla nas zaszczyt. Konkurs nagradza  dobre praktyki i wskazuje najlepszych w branży e-commerce. Gorąco namawiamy naszych Klientów do udziału w konkursie, bo wierzymy, że udział w tego typu inicjatywach znacząco wpływa na wiarygodność i rozpoznawalność  marek. Jednocześnie konkurs to świetna okazja do budowania relacji pomiędzy rynkiem e-commerce oraz podmiotami wspierającymi wydarzenie – mówi Zbigniew Nowicki, Managing Director Bluerank

bluerank.gif

IDEA e-Commerce Polska awards:

Dynamiczny rozwój technologii oraz zmieniające się preferencje i oczekiwania współczesnych klientów, którzy są „smart shopperami”, zmuszają sklepy oraz instytucje do nieustannej weryfikacji i ulepszania swoich platform, produktów i przede wszystkimi komunikacji z odbiorcami.

Konkurs e-Commerce Polska awards powstał z myślą nagradzania tych, którzy w sposób najlepszy i najszybszy dostosowują się do zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku.

Konkurs od lat skierowany jest do przedstawicieli małych, średnich i dużych sklepów oraz platform internetowych. W zeszłorocznej edycji Konkursu po raz pierwszy pojawiły się kategorie dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, które znajdują się również w 5 edycji e-Commerce Polska awards. Nowością są kategorie skierowane do reprezentantów e-medycyny, e-administracji oraz do dostawców innowacyjnych technologii (e-usług) w tym agencji oraz domów mediowych dostarczających innowacyjnych rozwiązań technologicznych swoim klientom.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: http://ecpawards.pl/zglos

KATEGORIE TEGOROCZNEJ EDYCJI e-Commerce Polska awards 2017:

Dla e-sklepów:

Kategorie z zakresu brandingu:

1.Innowacja roku

2.Pomysł promocyjny

3.Design Roku

4.Mobilny design roku

Kategorie z zakresu sprzedaży

5.Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży

6.Strona Roku

7.Przełamanie Nieufności

8.m-Commerce

9.Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej

Dla banków i ubezpieczycieli:

10.Najbardziej cyfrowy bank

11.Najbardziej cyfrowy ubezpieczyciel

Dla e-medycyny:

12.Najbardziej cyfrowe apteki

13.Najbardziej cyfrowe centra medyczne

14.Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Dla e-administracji:

15.Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla administracji

16. Najbardziej innowacyjny system miejski

Dla dostawców e-usług:

17. Innowacje cyfrowe dla e-usług

JURY

Kapituła Konkursu e-Commerce Polska awards to grono profesjonalistów praktyków w branży gospodarki cyfrowej. Tradycyjnie sklepy będą też oceniane przez e-konsumentów w głosowaniu na najlepszą obsługę klienta. Szczegóły związane z głosowaniem znajdują się w Regulaminie konkursu.

GALA KONKURSU

Tradycyjnie rozdanie nagród e-Commerce Polska awards odbędzie się podczas uroczystej Gali. W tym roku wręczenie nagród będzie miało miejsce 9 listopada w Airport Hotel Okęcie. Gala e-Commerce Polska awards wpisała się już na dobre w kalendarz najważniejszych branżowych wydarzeń. Jak co roku będzie w niej uczestniczyć około 200 przedstawicieli branży cyfrowej, świętując sukces laureatów.

Przypominamy laureatów ubiegłorocznej edycji Konkursu: e-Commerce Polska awards: Poznaj laureatów edycji 2016

Szczegóły dotyczące Konkursu: http://ecpawards.pl

Partner Główny: ORBA

Partnerzy Kategorii:

Getresponse - Partner Kategorii “Innowacje cyfrowe dla e-usług”

Przelewy24 - Partner Kategorii “Strona roku”

Visa Europe - Partner Kategorii “Innowacja Roku”

Bluerank – Partner Kategorii „Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej“

Patroni medialni: Marketer+, Cashless.pl,  CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Interaktywnie.com , Puls Medycyny oraz Pożyczkaportal.pl, Gazeta Ubezpieczniowa

Zwiń «
11.08.2017

e-Commerce Polska awards 2017 - REJESTRACJA DO KONKURSU DO 13.08.2017

e-Commerce Polska awards - to doroczny, uznany przez branżę cyfrową konkurs, którego celem jest nagradzanie podmiotów gospodarki cyfrowej, które w sposób najlepszy i najszybszy dostosowują się do zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 sierpnia 2017 roku.

Więcej »

Forum_600X400.jpg

Po etapie zgłoszeń wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez jury składające się z grona ekspertów praktyków wybranych do poszczególnych kategorii Konkursu. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie  opublikowana 19 września, a ogłoszenie laureatów odbędzie się 9 listopada podczas uroczystej Gali w Hotelu Novotel Warszawa Centrum.

 

Jak się zgłosić do konkursu:

I. Wybierz kategorie do której chcesz się zgłosić:

Dla e-sklepów:

z zakresu brandingu:

1.Innowacja roku

2.Pomysł promocyjny

3.Design Roku

4.Mobilny design roku

z zakresu sprzedaży:

5.Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży

6.Strona Roku

7.Przełamanie Nieufności

8.m-Commerce

9.Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej

Dla banków i ubezpieczycieli:

10.Najbardziej cyfrowy bank

11.Najbardziej cyfrowy ubezpieczyciel

Dla e-medycyny:

12.Najbardziej cyfrowe apteki

13.Najbardziej cyfrowe centra medyczne

14.Najbardziej cyfrowe rozwiązania dla szpitali

Dla e-administracji:

15.Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla administracji

16. Najbardziej innowacyjny system miejski

Dla dostawców e-usług:

17. Innowacje cyfrowe dla e-usług

 

II. Do 13 sierpnia 2017 r. wypełnij formularz zgłoszenia na http://ecpawards.pl/zglos i opisz dlaczego wybrałeś tą kategorie. E-sklepy mogą zgłosić się maksymalnie w 3 kategoriach. Pozostałe branże w jednej dedykowanej dla siebie.

III. Otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia na maila

 

Ważne daty e-Commerce Polska awards 2017:

 • Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 26 maja - 13 sierpnia 2017 r.
 • Ogłoszenie nominacji: 19 września 2017
 • Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 listopada 2017 r.

JURY

Kapituła Konkursu e-Commerce Polska awards to grono profesjonalistów praktyków w branży gospodarki cyfrowej. Tradycyjnie sklepy będą też oceniane przez e-konsumentów w głosowaniu na najlepszą obsługę klienta. Szczegóły związane z głosowaniem znajdują się w Regulaminie konkursu.

GALA KONKURSU

Tradycyjnie rozdanie nagród e-Commerce Polska awards odbędzie się podczas uroczystej Gali. W tym roku wręczenie nagród będzie miało miejsce 9 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. Gala e-Commerce Polska awards wpisała się już na dobre w kalendarz najważniejszych branżowych wydarzeń. Jak co roku będzie w niej uczestniczyć około 200 przedstawicieli branży cyfrowej, świętując sukces laureatów.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdą Państwo na stronie: ecpawards.pl

Partner Główny: ORBA

Partnerzy Kategorii:

 • Getresponse - Partner Kategorii “Innowacje cyfrowe dla e-usług”
 • Przelewy24 - Partner Kategorii “Strona roku”
 • Visa  - Partner Kategorii “Innowacja Roku”

Patroni medialni: Marketer+, Cashless.pl,  CEO Magazyn Polska, Gazeta Bankowa, Interaktywnie.com, Puls Medycyny, Pożyczkaportal.pl

Zwiń «
01.08.2017

e-Izba partnerem projektu Tukan uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie HL7 i Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia

Polskie Stowarzyszenie HL7 wspólnie ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia planują uruchomienie platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Projekt nosi nazwę Tukan, a partnerami projektu są STORM, PIIM, CSIOZ, e-Izba, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Telemedyczna Grupa Robocza oraz kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Więcej »

Platforma Tukan ma umożliwiać niezależną od projektów centralnych weryfikację zgodności systemów IT stosowanych w ochronie zdrowia z profilami i standardami interoperacyjności, a użytkownikami platformy będą producenci i odbiorcy oprogramowania. Udostępnienie pierwszych usług nastąpi we wrześniu 2017.

logo_v1_small.png

tukan_logo.png

           

Zapraszamy do udziału w pilocie projektu. Na stronie tukan.online można znaleźć więcej informacji na temat projektu i pobrać formularz zgłoszeniowy użytkownika nowej platformy.

#Tukan #HL7 #IHE

Zwiń «
01.08.2017

Płatności zbliżeniowe najpopularniejsze wśród Millenialsów

Tak wynika z najnowszego raportu Izby Gospodarki Elektronicznej “Portfel Polaka”, który kompleksowo porusza tematykę związaną z podejściem Polaków do finansów.

Więcej »

Wiele kont, jeden PIN

Co piąty internauta ma konto w więcej niż jednym banku. Izba Gospodarki Elektrononicznej w swoim badaniu “Portfel Polaka” zapytała badanych, którzy zdecydowali się na założenie więcej niż jednego konta bankowego o to, co było tego powodem. Aż 40 proc. Polaków korzysta po prostu z różnych funkcjonalności tych kont, których nie zapewnia im jedna marka banku. 37 proc. spotkało się z wymogiem założenia kolejnego konta przez konkretny produkt finansowy, np. kredyt. Przede wszystkim chodzi tu o grupę wiekową 25-34, której przedstawiciele najprawdopodobniej założyli konto w związku z kredytem hipotecznym. Jedna czwarta badanych prowadzi także konto firmowe. Co ciekawe, aż 28 proc. badanych, nawet posiadając minimum dwa konta, korzysta głównie z jednego (przede wszystkim dotyczy to kobiet). Niestety, aż 40 proc. wśród posiadaczy dwóch i więcej kont, nie posiada różnego numeru PIN do każdego z nich, przez co zmniejszają bezpieczeństwo swoich pieniędzy. 

Połowa Polaków preferuje oddzielne konta bankowe 

Polacy raczej mają osobne konta bankowe. Posiadanie wspólnego konta z partnerem zadeklarowało 23 proc. badanych. Ponad dwukrotnie tyle - 49 proc. - preferuje osobne konta. Deklaracje kobiet i mężczyzn w tym zakresie wyglądają bardzo podobnie. Co wydaje się być interesujące, najrzadziej konta współdzielą mieszkańcy wsi (13 proc.), mieszkańcy największych miast (7 proc.), jak również osoby z najstarszej grupy wiekowej. Najczęściej natomiast wspólne konto mają osoby w wieku 45-54 lata, mieszkańcy małych miast i osoby deklarujące oszczędzanie. Wspólne konto nie oznacza jednak wspólnych zakupów. Osoby, które współdzielą konto, częściej mają wyraźnie określone zasady, kto w gospodarstwie domowym robi zakupy. Tylko 11 proc. z nich wskazuje, że „nie ma reguły”. Tymczasem tę odpowiedź wybrało 25 proc. wszystkich konsumentów. Najczęściej jednak wskazujemy na samych siebie (37 proc., a w przypadku osób z największych miast aż 52 proc.), a jedynie 19 proc. wskazało na partnera czy partnerkę. Dzieci pomagają w zakupach najczęściej osobom z grupy wiekowej 25-34 lata (14 proc.) i w miastach o wielkości 50-100 tys mieszkańców. 

Multifunkcyjne konto bankowe 

Najpopularniejszą funkcjonalnością bankowego konta internetowego jest robienie przelewów internetowych (61 proc.). 1/3 posiadaczy konta internetowego z jego pomocą zarządza też swoimi wydatkami, a 1/4 kontaktuje się z obsługą banku. Często Polacy wykorzystują też serwis internetowy banku do prowadzenia lokaty, subkonta oszczędnościowego czy wzięcia kredytu. Sposób wykorzystania serwisu internetowego banku jest bardzo podobny w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Różnicę widać gdy popatrzymy na wiek badanych. Osoby ze starszych grup wiekowych realizują za pomocą konta internetowego znacznie mniej czynności niż pozostali i głównie są to przelewy. Grupą najintensywniej wykorzystującą możliwoścI konta internetowego są konsumenci mobilni i e-kupujący. 

Codziennie obserwujemy rosnącą otwartość polskich konsumentów na wszelkie nowinki technologiczne w obszarze e-commerce. Konto internetowe umożliwia zarówno e-kupującym jak i m-kupującym dokonanie płatności w internecie na bardzo wiele różnych sposobów, nie dziwi mnie więc intensywne i aktywne korzystanie z tych udogodnień. W myśl zasady win-win, korzyść konsumenta wynikająca z podwyższenia poziomu wygody i bezpieczeństwa zakupów online, przekłada się na dynamiczny rozwój rodzimego rynku e-commerce - mówi Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży E-commerce w Przelewy24. 

Płatności zbliżeniowe najpopularniejsze wśród Millenialsów 

Z płatności zbliżeniowych korzysta 36 proc. badanych, przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lata (42 proc.). Wśród tych, którzy nie korzystają z tej opcji, aż 32 proc. deklaruje, że po prostu nie ma takiej potrzeby (głównie mężczyźni i mieszkańcy wsi). 21 proc. woli korzystać z tradycyjnego numeru PIN, a 19 proc. ma obawy przed takimi płatnościami i ewentualnym „ściąganiem” większej kwoty z konta. 14 proc. osób deklaruje, że korzysta z kart, które nie umożliwiają takiej formy płacenia. 

Bankomaty vs Wpłatomaty

Ponad połowa badanych (54 proc.) wypłaca pieniądze z bankomatów. Częściej robią to kobiety (58%), osoby korzystające z urządzeń mobilnych (78 proc.) oraz osoby w wieku 25-34 lata. Najwięcej, bo 31 proc. Polaków deklaruje, że ma możliwość darmowej wypłaty z bankomatów, jednak nie wszystkich. Częściej na taką możliwość wskazują panowie - 34 proc., którzy też w lekko większym stopniu niż kobiety wybierają ofertę bankową oferującą bezpłatny dostęp do wszystkich bankomatów (28 proc. i 24 proc.), podobnie jak grupa wiekowa 19-24 (29 proc.).

Z wpłatomatów natomiast korzysta 30 proc. Polaków. Najczęściej wykorzystywanie takiej opcji wskazują osoby w wieku 25-34 lata (38 proc.), użytkownicy tabletów (45 proc.), mieszkańcy małych miast (20-50 tys. mieszkańców).

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Izby Gospodarki Elektronicznej - http://www.eizba.pl/files/4015/0044/8523/PortfelPolaka_1.pdf 

 

Zwiń «
01.08.2017

Seminarium „Ergonomia aplikacji ubezpieczeniowych” pod patronatem e-Izby

21 września 2017 o godzinie 9.30 zapraszamy przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego do udziału w seminarium, którego tematem będzie "Ergonomia aplikacji ubezpieczeniowych”.

Więcej »

Głównym celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników z perspektywy funkcji pełnionych w firmie oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej rozpoznania potrzeb użytkownika i trendów w projektowaniu serwisów.

Formuła seminariów zawiera część merytoryczną w postaci prezentacji eksperckich oraz część warsztatową w postaci ćwiczeń praktycznych. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z realnymi przykładami najlepszych praktyk dotyczących projektowania ergonomicznych interfejsów w sektorze ubezpieczeniowym. Przyjrzymy się internetowym i mobilnym usługom ubezpieczeniowym obecnym na rynku. W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę podczas interaktywnych ćwiczeń warsztatowych.

To już trzecie wydarzenie z cyklu jednodniowych, interaktywnych seminariów skierowanych do sektorów finansowego i administracyjnego poświęconych ergonomii usług i interfejsów. Każde seminarium jest poświęcone wybranej tematyce aktualnie ważnej dla uczestników.

Seminarium będzie miało miejsce w Golden Floor Tower w Warszawie.

Organizatorami są Symetria UX oraz Obserwatorium.biz. Partnerem tej edycji jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

Seminarium „Ergonomia aplikacji ubezpieczeniowych” pod patronatem e-Izby.jpg

 

Więcej o wydarzeniu:  www.uxpowerday.pl

Relacje z poprzednich edycji:

https://www.youtube.com/watch?v=M8oqoykqUw4&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=Dh0iNgt4Zmg

Zwiń «