Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

20.03.2017

Ramię w ramię w imię edukacji konsumentów

Edukacja cyfrowa konsumentów z uwzględnieniem aspektów prawnych w e-commerce to główny filar nawiązanej współpracy Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). 

Więcej »

Edukacja e-konsumentów w zakresie  ich praw związanych z realizacją zakupów w transgranicznych w sklepach internetowych  to jeden z kluczowych obszarów aktywności e-Izby. Dzięki współpracy z Europejskim Centrum Konsumenckim poszerzamy zasięg naszych działań, których odbiorcą jest polski konsument. Wierzę, że wzajemna wymiana informacji oraz wiedzy, z uwzględnieniem know - how ekspertów e-Izby w zakresie cyfrowej edukacji, przyczyni się zarówno do wzrostu świadomości praw wśród konsumentów jak i  wzrostu respektowania obowiązków, jakie względem nich mają dostawcy towarów oraz usług - mówi Patrycja Sass - Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Stale wzrasta liczba osób dokonujących transakcji online, w tym z zagranicznymi przedsiębiorcami. Potwierdzają to statystyki. 77% skarg, jakie otrzymała sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) w 2016 r. dotyczyło umów zawieranych przez internet.  Niezmiennie od wielu lat jednym z celów ECK jest dostarczanie konsumentom wiedzy na temat przysługujących im praw. Mamy nadzieję, że połączenie sił z e-Izbą przyczyni się do powiększenia grona świadomych e-konsumentów oraz otwartych na potrzeby klientów przedsiębiorców – podkreśla Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

W ramach współpracy eksperci legislacyjni Izby Gospodarki Elektronicznej wezmą udział w debatach konsumenckich i konferencjach organizowanych przez ECK w 2017 roku poświęconych aspektom prawnym w e-commerce np. geoblokowaniu oraz dyrektywie ADR i rozporządzeniu ODR. Reprezentanci Europejskiego Centrum Konsumenckiego zostaną zaangażowani w debatę ekspertów podczas warsztatów z zakresu handlu transgranicznego w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej, które e-Izba organizuje z Ministerstwem Rozwoju już 30 marca w Warszawie. Ponadto ECK objęło patronatem akcję “Kupuję w internecie” i będzie  wspierać izbę w testach jej platformy do pozasądowego rozwiązywania sporów.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących wszechstronną pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie Centra Konsumenckie bezpłatnie informują i edukują konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomagają w pozasądowym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Centra ECC-Net są także oddelegowane do współpracy z organami administracji i organizacjami konsumentów. Do zadań ECK należy ponadto współpraca z przedsiębiorcami w celu podniesienia poziomu przestrzegania przez nich przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) jest aktywnie zaangażowana w rozwój polskiej gospodarki cyfrowej  poprzez współpracę, wymianę wiedzy, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. e-Izba wspiera rozwój e- gospodarki w kraju i Europie, dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania, a także  ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od 2017 roku e-Izba realizuje projekt Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa, prowadząc aktywności związane z cyfryzacją gospodarki i budowaniem cyfrowego społeczeństwa w całej Polsce.

 

Zwiń «