Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

19.05.2017

Izba Gospodarki Elektronicznej rozpoczęła realizację e-strategii dla Rybnika - ruszyły badania ankietowe dla mieszkańców, biznesu i samorządowców.

15 maja Izba Gospodarki Elektronicznej uruchomiła badania ankietowe skierowane do trzech grup odbiorców: mieszkańców Rybnika, przedstawicieli lokalnego biznesu oraz samorządowców. Badania ankietowe realizowane  przez e-Izbę to pierwszy etap opracowywanej dla Miasta Rybnika e-Strategii. Wyniki zebranych ankiet pozwolą autorom e-strategii określić stan wiedzy i umiejętności cyfrowych mieszkańców Rybnika, lokalnych przedsiębiorców oraz samorządowców,  a także poznać ich oczekiwania i potrzeby związane z komfortowym funkcjonowaniem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 

Więcej »

Rybnik jest pierwszym miastem w Polsce, w którym Izba Gospodarki Elektronicznej wdraża e-Strategię i przeprowadza badania ankietowe skierowane do różnych grup lokalnej społeczności. Cieszymy się, że poprzez zrealizowane przez e-Izbę badania poznamy rzeczywisty stan wiedzy i umiejętności cyfrowych mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców. Wyniki badań oraz rekomendacje zawarte w opracowywanej e-strategii pozwolą nam lepiej dopasować aktywności, wdrażane lokalnie projekty, a także sposób ich realizacji, promocji i komunikacji do oczekiwań i lokalnych potrzeb w kontekście procesów cyfryzacji, które każdego dnia obejmują kolejne aspekty naszej codzienności - mówi Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika. - Serdecznie zachęcam do udziału w badaniu każdego z mieszkańców Rybnika i okolicznych gmin powiatu Rybnickiego, przedsiębiorców prowadzących firmy na tym terenie, a także pracowników samorządowych! Tylko razem, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami, możemy stworzyć sprawnie funkcjonujące e-miasto służące e-obywatelom z Rybnika i okolicznych gmin – dodaje Prezydent.

Wyniki badań będą podstawą do określenia aktywności i projektów, jakie  należy wdrożyć w mieście w najbliższych miesiącach i latach, aby podnieść poziom kompetencji cyfrowych w różnych grupach lokalnej społeczności oraz wprowadzić istotne zmiany w modelu działania lokalnego samorządu. 

Rekomendacje zawarte w e-strategii opracowane na podstawie wyników ankietowych wskażą również, jak - w sposób spójny z działaniami wdrażanymi lokalnie przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju - rozwijać e-miasto oraz zwiększyć konkurencyjność regionu na tle innych samorządów w Polsce.

Koordynatorem projektu e-Strategii dla Rybnika ze strony e-Izby jest Robert Duda, menedzer ds rozwoju regionalnego e-Izby a jednoczesnie doswiadczony, certyfikowany specjalista Google, a po stronie Urzedu Miasta Pan Lukasz Tkocz, z biura Obslugi Inwestora Urzedu Miasta Rybnika.

Więcej szczegółów o projekcie: https://prgc.pl/e-strategia-dla-rybnika/

 

Zwiń «