Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

15.02.2017

e-Izba postuluje o wyłączenie handlu elektronicznego spod zakresu ograniczenia handlu w niedziele

Dyskusja o zakazie handlu w niedziele toczy się od września 2016 roku, kiedy to do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Mimo niejasnych i wadliwych przepisów, a także twardych wyliczeń wskazujących na skalę negatywnych skutków dla polskiej gospodarki, jakie przyniesie wprowadzenie w życie tej ustawy - kształt jej projektu - nawet po autokorekcie - wciąż jest niepokojący. I wciąż dotyczy e-sklepów.

 

Więcej »

“Solidarność” na ostatnim spotkaniu w Sejmie zaznaczała, że chce wyłączyć spod ograniczeń handlu w niedziele zautomatyzowany e-handel, który funkcjonuje w niedziele bez konieczności angażowania pracowników. Zaproponowane zmiany nie realizują jednak tego celu. Ograniczenia nie będą bowiem dotyczyć tylko sklepów, które nie zatrudniają pracowników. Nie sprecyzowano jednak, w jakim dniu nie mogą być oni zatrudniani. Przez to, interpretując zaproponowaną zmianę czysto literalnie, jeśli e-sklep zatrudnia pracowników w dni powszednie, to nie będzie mógł prowadzić handlu w niedziele nawet, gdy tego dnia nie korzysta z pomocy pracowników. Liczymy, że ten problem zostanie rozwiązany. Jeśli nie, to w praktyce mogą pojawić się bardzo poważne wątpliwości czy w niedziele będziemy mogli składać zamówienia w sklepach internetowych.

Niezależnie od tego cały e-handel powinien zostać wyłączony spod ograniczeń. Polskie sklepy internetowe muszą bowiem konkurować ze sklepami zagranicznymi, których ograniczenia handlu w niedziele nie dotyczą. Sklepy te uzyskają więc przewagę nad polskimi, gdyż już w niedziele będą mogły przygotować towar do wysyłki. Polskie sklepy nie będą miały takiej możliwości. To spowoduje utratę pozycji konkurencyjnej polskich sklepów internetowych względem zagranicznej konkurencji. Pociągnie to za sobą przenoszenie polskich sklepów internetowych poza Polską, co przełoży się na wzrost bezrobocia i spadek wpływów z podatków do budżetu państwa - mówi mec. Witold Chomiczewski, pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy.

Skutki wprowadzenia zakazu e-handlu w niedziele:

  • odpływ pieniędzy konsumentów do zagranicznych e-sklepów
  • utrata konkurencyjności polskich e-sklepów na rzecz zagranicznych
  • zahamowanie rozwoju polskiego e-commerce
  • przeniesienie miejsc pracy z Polski do naszych sąsiadów

Cel e-Izby:

  • wyłączenie handlu elektronicznego spod zakresu ograniczenia

e-Izba konsekwentnie postuluje za wyłączeniem handlu elektronicznego spod ustawy o zakazie handlu w niedziele. Z tej formy zakupów korzysta  już prawie połowa Polaków. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska” Polacy wyraźnie dostrzegają korzyści z tej formy zakupu w porównaniu z kupowaniem offline. Wśród najważniejszych z nich wymieniają: wygodę (45 proc.), oszczędność czasu (39 proc.) i pieniędzy (35 proc.) oraz większy wybór dostępnych produktów niż w przypadku sklepów stacjonarnych (36 proc.). Co więcej handel elektroniczny to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Wartość tego rynku szacuje się na 36 mld złotych, a prognozy mówią o tym, że  w 2020 roku ma przekroczyć poziom 63 mld zł.

Zakupy internetowe z założenia wiążą się z dowolnością czasu, w jakim je realizujemy. Internet jest osiągnięciem cywilizacyjnym, do którego Polacy mają dostęp 24h  i jak pokazują statystyki - Polacy coraz chętniej i liczniej korzystają z możliwości dokonywania zakupów online. Obecnie, lwia część polskich e-konsumentów kupuje w rodzimych e-sklepach. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność zagranicznych sklepów internetowych w połączeniu z zakazem handlu w niedziele dla tych polskich - możemy spodziewać się utraty przez polskie sklepy internetowe pozycji konkurencyjnej względem zagranicznych e-sklepów, których ograniczenia nie obejmą. Zakaz handlu w niedziele nałożony na e-commerce przyczyni się w sposób bezpośredni do ekspansji zagranicznych e-sklepów, w których polski konsument będzie wydawał swoje pieniądze - informuje Patrycja Sass - Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej. Zwiń «